Jogi nyilatkozat

A honlap használatának feltételei

FIGYELEM: Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket, mielőtt igénybe venné honlapunkat. A honlap használatával elfogadja a feltételeket. Amennyiben nem fogadja el azokat, kérjük, ne használja a honlapot.

Ez a Jogi nyilatkozat a www.lifestylescondoms.eu webcím alatt található honlap teljes tartalmára vonatkozik, illetve az Ansell Healthcare Europe cég és Ön közötti bármiféle kommunikációra, beleértve az e-mail levelezéseket is.

Az Ansell Healthcare nagyon komolyan veszi felhasználói adatainak védelmét és szeretné, ha Ön biztonságban érezné magát honlapjaink látogatásakor, online szolgáltatásaink igénybevételekor vagy online akcióinkban való részvételkor. További információkért, kérjük, nézze meg
az Ansell Healthcare Europe Adatvédelmi nyilatkozatát.

Az Ansell Healthcare védjegyeinek használata írásos hozzájáruláshoz kötött. További információkért, kérjük, olvassa el az alábbiakat.

Az Ansell Healthcare szívesen szolgáltat hivatalos Ansell Healthcare és/vagy LifeStyles és/vagy LifeStyles Play logót céges honlapjára, az Ansell oldalára vezető hivatakozás formájában. Logó és hivatkozás kérelmét a (Consumer-Info@ansell.com).-ra küldheti el.

 1. Az alábbi honlap az Ansell Healthcare Europe Ltd. tulajdonát képezi.
 2. ATulajdonos nem vállal felelősséget az elveszett, késve kézbesített vagy rosszul címzett postai vagy elektronikus levelekért.
 3. A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a honlapon az Ön által megadott információkat felhasználja, az Adatvédelmi irányelvekben foglaltaknak megfelelően.
 4. A Tulajdonos bármikor javíthatja, vagy frissítheti a Jogi nyilatkozatát. Kérjük, időről időre ellenőrizze honlapunkon, hogy történt-e változás a Jogi nyilatkozatunkban, ugyanis a rögzített változások teljes mértékben vonatkoznak Önre. Ezen Jogi nyilatkozat bizonyos tételeit lehet, hogy felülírják a honlap más oldalain található egyéb felhívások vagy feltételek. A honlap használatával Ön tudomásul veszi a látogatás időpontjában érvényben lévő Jogi nyilatkozat pontjait.

Ez a Jogi nyilatkozat, valamint az Adatvédelmi irányelvek tartalmazzák az Ansell és Ön között létrejött teljeskörű megállapodást a honlap használatát illetően. Bármely írásos és/vagy szóbeli megállapodás, amelyet ezek nem tartalmaznak, nem kötelező érvényűek sem Önre, sem pedig az Ansellre nézve.

A Honlapot ne tekintse meg, ha még nem töltötte be a 18. életévét!

Felhasználói beadványok

Ahol lehetőséget kínálunk Önnek, hogy bármilyen formában hozzájáruljon a honlap tartalmához (ide értve a szövegeket, grafikákat, videókat vagy hanganyagokat), ott a hozzájárulásával beleegyezik, hogy az Ansell örökös, jogdíjmentes, nem kizárólagos, továbbadható jogot kap, valamint jogot arra, hogy felhasználja, másolja, módosítsa, alakítsa, kiadja, lefordítsa, forrásként használja további munkákhoz, forgalmazza, előadja, lejátssza az Ön által beadott anyagot és minden szellemi vagyoni jogot gyakoroljon fölötte (beleértve a szerzői és nyilvánosságra hozási jogot) alávetve az adatvédelmi korlátozásoknak melyeket, az Adatvédelmi irányelvek tartalmaznak. Ha Ön nem járul hozzá, hogy a Tulajdonos a fentiek alapján jogot gyakoroljon az Ön által küldött anyagok felett, kérjük, ne küldje el azokat számunkra.

Bármilyen anyag vagy információ, amelyet Ön a honlapon megoszt, vagy azon keresztül eljuttat hozzánk, nem titkosan és nem védettként lesz kezelve. Az Ansell Healthcare bármilyen üzleti, vagy nem üzleti célból szabadon másolhatja, nyilvánosságra hozhatja, forgalmazhatja, beépítheti vagy bármilyen más módon felhasználhatja az adatokat, képeket, hangokat, szövegeket és egyéb megosztott információkat.

A tartalom honlapon való megjelenítésével:

(a) Ön garantálja, hogy az Ön által megosztott információk;

 1. az Ön saját, eredeti alkotásai, nem sérti meg a szellemi tulajdonjogát semmilyen harmadik félnek, és Ön hozzáférhetővé teszi azokat az Ansell számára az összes fent megnevezett célra;
 2. nem rágalmazó, fenyegető, becsületsértő, obszcén, lázító, sértő, pornográf, diszkriminatív, istenkáromló, nem alkalmas faji gyűlölet keltésére, nem él vissza más bizalmával, nem titoksértő vagy bármilyen módon másoknak kellemetlenséget vagy bosszúságot okozó, valamint nem törvénybe ütköző;
 3. nem szeg meg semmilyen törvényt; és
 4. technikailag sem ártalmas.

(b) kártalanítja a Tulajdonost minden olyan esetlegesen felmerülő jogi, kártérítési vagy egyéb költséggel kapcsolatosan, amely abból fakad, hogy Ön a fent leírt módok bármelyikén megsérti az Ön által megosztott információkért vállalt garanciát, valamint
(c) lemond az Ön által a honlapon megosztott információk megjelenésével és publikációjával kapcsolatos minden, az Ön személyéhez fűződő jogáról.

A honlap anyagainak használata

Hacsak nincs másként feltüntetve, minden, a honlapon található anyag (beleértve az összes szellemi tulajdonjogot, ideértve egyéb jogokat nem kizáróan a védjegyeket, szerzői jogokat, adatbázis jogokat is), a Tulajdonos és/vagy licencadói tulajdonát képezi. A LifeStyles és a LifeStyles Play az Ansell Ltd vagy az ő leányvállalatának védjegyeit képezi.

A honlap tartalmát kizárólag privát használat céljából tekintheti meg, semmiféle üzleti vagy nyilvános célra nem használhatja fel az ott található anyagokat.

Dokumentumok

A szerveren található dokumentumok felhasználásához engedélyt kell kérnie, ezt a következő e-mail címen tudja megtenni: (Consumer-Info@eu.ansell.com). Az ezt be nem tartókkal szemben az Ansell a lehető legszigorúbban jár el.

Ön jogosult a saját felhasználására kinyomtatni és letölteni a honlap egyes elemeit, a következő feltételekkel:

(a) a honlap semmilyen dokumentuma vagy az ahhoz tartozó grafikák nem kerülnek módosításra semmilyen módon;

(b) semelyik, a honlapról származó grafika nem használható a hozzá tartozó kísérő szöveg nélkül;

(c) nem használhatja ezeket az elemeket üzleti célokra; valamint

(d) a Tulajdonos szerzői jogai, védjegyjelölései és ez a beleegyező nyilatkozat meg kell, hogy jelenjenek minden másolaton.

Dizájn/Elrendezés

A dizájn és elrendezés a www.lifestylescondoms.eu honlap vagy bármely más az Ansell Healthcare / LifeStyles / LifeStyles Play által működtetett, engedélyezett, vagy irányított oldal az Ansell Ltd.-nek, vagy valamely leányvállalatának a tulajdonát képezi.

Az Ansell Healthcare honlapok elemeit szerzői jogok, kereskedelmi arculatra vonatkozó és egyéb törvények védik, és tilos bármiféle másolat vagy utánzat készítése akár részben, akár pedig teljes egészében. Semmiféle logó, grafika, hang vagy kép nem másolható vagy továbbítható a honlapról, csak abban az estben, ha az Ansell Healthcare Europe ehhez írásban hozzájárul. Kérjük, jelezze, ha ilyen visszaéléseket észlel a Consumer-Info@ansell.com email címen.

Amennyiben megsérti ezen Jogi nyilatkozat bármely pontját, Ön automatikusan elveszti a honlap használatának jogát, valamint köteles azonnal megsemmisíteni minden, a honlapról letöltött vagy kinyomtatott elemet.

Jogi nyilatkozat

Ez a honlap szolgáltatásként áll fenn látogatói számára. Az Ansellnek joga van előzetes tájékoztatás nélkül törölni, módosítani vagy kiegészíteni a honlap tartalmát bármikor, bármilyen okból kifolyólag.

Az Ansell mindent megtesz, hogy pontos és aktuális információkat tegyen közzé a honlapján, azonban nem vállal semmiféle felelősséget, biztosítékot vagy garanciát a közölt információk pontosságát, aktualitását vagy teljességét illetően.

Az ezen szolgáltatással kapcsolatos információk jelen formájukban biztosítottak, minden hibájukkal és bármiféle, teljes körű garancia nélkül, beleértve az értékesíthetőséget, valamint az egy adott célra való megfelelőséget, vagy egy adásvételből, használatból vagy kereskedelmi gyakorlatbol származóakat.

Az Ansell nem vállal felelősséget ezen honlap eléréséből vagy el nem érhetőségéből származó károkért, sérülésekért vagy bármilyen problémáért, amelyet bármely, az oldalon fellelhető információ okozott.

A Tulajdonos bármikor figyelmeztetés, és tájékoztatás nélkül megváltoztathatja a honlapon fellelhető anyagokat. Előfordulhat, hogy a honlapon fellelhető információ idejétmúlt, a Tulajdonos nem kötelezi magát ezek frissítésére.

A versenyképes termékekről szóló információk nem használhatóak fel és nem is terjeszthetőek, ha a jogszabályok ezt tiltják.

A honlapon szereplő Ansell termékek nem biztos, hogy minden országban teljeskörűen elérhetőek. Az Ansell nem garantálja, hogy minden termék minden országban egyformán elérhető. Amennyiben érdeklődne, hogy egy adott termék elérhető-e az Ön országában, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ansellel.

Ezt a honlapot (a linkelt honlapok kivételével) az Ansell felügyeli belgiumi irodáiból. A honlap hozzáférhető Belgiumból, valamint világszerte más országokból is. Előfordulhat, hogy ezek az országok a belgiumiaktól eltérő törvényekkel rendelkeznek, de a honlaphoz való hozzáféréssel mind Ön, mind az Ansell elfogadja a belgiumi törvényeket, és rendeleteket, mint a honlappal kapcsolatos minden ügyre vonatkozóakat, félretéve minden esetleges jogi elvi ellentétet. Ön és az Ansell egyaránt beleegyeznek abba, hogy az ilyen ügyek kizárólag Brüsszel bíróságának hatáskörébe és illetékességébe tartoznak. Az Ansell nem garantálja, hogy a honlapon levő tartalmak helyénvalóak vagy elérhetőek más területeken, valamint azt sem, hogy az ezekhez a anyagokhoz való hozzáférés tiltott lenne azokban az országokban, ahol az adott tartalom illegális. Azok, akik egyéb területekről tekintik meg az oldalt, önszántukból teszik mindezt, és felelősek a helyi törvényeknek való megfelelőségükért.

Az Ansell Healthcare cég semmilyen esetben sem vonható felelősségre véletlen káreseményekért, elmaradt haszonért, elveszett adatokért, vagy bármilyen, közvetve keletkezett kárért, akkor sem ha az Ansell Healthcare Europe cég ezek esetleges bekövetkeztéről informálva lett.

Korlátozott jogok - magyarázat

AZ ANSELL HEALTHCARE ÉS/VAGY ANNAK BESZÁLLÍTÓI NEM GARANTÁLJÁK A HONLAPON BÁRMILYEN CÉLBÓL KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOKBAN ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁKBAN FOGLALT INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGÁT. MINDEN ILYEN DOKUMENTUM ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK JELEN FORMÁJUKBAN ELÉRHETŐEK, BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL.

AZ ANSELL HEALTHCARE ÉS ANNAK BESZÁLLÍTÓI ELZÁRKÓZNAK BÁRMIFÉLE GARANCIÁTÓL ÉS FELTÉTELEKTŐL EZEN INFORMÁCIÓKRA VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE A TELJES KÖRŰ SZAVATOSSÁG, AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A TULAJDONJOG ÉS HARMADIK FÉL JOGÁNAK MEG NEM SÉRTÉSÉNEK FELTÉTELEIT.

A SZERVEREN ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK ÉS HOZZÁKAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁK TARTALMAZHATNAK TECHNIKAI PONTATLANSÁGOKAT VAGY SAJTÓHIBÁKAT.

A termékekkel, dokumentumokkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatos megjegyzések elérhetőek ezen a honlapon.

AZ ANSELL HEALTHCARE CÉG VAGY ANNAK BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖZVETLEN KÁRÉRT, ELMERADT HASZONÉRT, ADAT-VAGY NYERESÉG ELVESZTÉSÉÉRT, ABBAN AZ ESETBEN SEM, AMENNYIBEN EZ A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK KÖVETKEZMÉNYE. NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET TOVÁBBÁ A HANYAGSÁG VAGY EGYÉB KÁROS TEVÉKENYSÉG OKÁN, A HONLAP VAGY AZ OTT TALÁLHATÓ DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓAN, A SZOLGÁLTATÁSOK HOZZÁFÉRHETŐSÉGE VAGY HOZZÁ NEM FÉRHETŐSÉGE OKÁN, VAGY BÁRMELY, A HONLAPON ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓ MIATT BEKÖVETKEZETT KÁRESEMÉNYÉRT SEM.

Más oldalakra mutató hivatkozások

Minden linket vagy hivatkozást, amely az interneten fellelhető egyéb honlapokra mutat („hiperhivatkozás"), az Ansell kizárólag a honlap használóinak kényelméért hozott létre. Semmilyen egyéb internetes oldalra vezető hiperhivatkozás nem tekintendő hozzájárulásnak, támogatásnak, kijelentésnek vagy promóciónak az Ansell vagy leányvállalatai részéről a másik honlapon szereplő, vagy említett tartalmakat, kijelentéseket, termékeket vagy szolgáltatásokat illetően.

Az Ansell és/vagy leányvállalatai nem vállalnak felelősséget egyéb internetes honlapokon fellelhető tartalmakért, és elutasítanak minden abból eredő kárigényt, korlátozás nélkül beleértve a közvetlen és járulékos károkat, melyek a felhasználók ezen honlapok iránti bizalmából erednek.

Ha Ön úgy dönt, hogy igénybe veszi az erről a honlapról hivatkozás útján elérhető harmadik fél honlapját, azt teljes egészében a saját felelősségére teszi.

Hozzáférés a szolgáltatáshoz

A Tulajdonos igyekszik biztosítani a honlap 24 órás elérhetőségét, mindamellett az Ansell fenntartja a jogot, hogy bármikor, tájékoztatás nélkül felfüggessze és visszavonja a honlap egyes elemeihez vagy teljes egészéhez való hozzáférést, és nem vállal felelősséget az oldalak elérhetetlenségéért.

A Tulajdonos nem garantálja:

(a) a honlap tökéletes működését;

(b) hogy a honlap hibái kijavításra kerülnek;

(c) hogy a honlap vagy a szerver, amely a honlap mögött található, hiba- és vírusmentes.

Szerzői jogi információk

Copyright © 2005 Ansell Healthcare, Inc. Minden jog fenntartva.

Kereskedelmi védjegyek

Minden terméknév, kereskedelmi név, szolgáltatás név, szlogen, vagy logó típus, amely formájában, szövegében vagy másképpen kiemelkedik az őt körülvevő szövegből (pl. nagybetűs írásmóddal), (együttes nevükön: védjegyek) védjegy, mely az Ansell Limited, annak leányvállalatainak vagy alvállalatainak tulajdonát képezi, hacsak nincs ez másképp feltüntetve.

A honlapon szereplő védjegyeket különböző módokon védik Ausztrália, az Egyesült Államok illetve az Egyesült Államokon kívül eső országok törvényei. Ezek közül egy sem használható semmilyen módon az Ansell előzetes, írásban közölt engedélye nélkül, kivéve, ha abból a célból történik a használat, hogy az Anselltől eredő termékeket vagy szolgáltatásokat azonosíthassák.

A cégek, termékek, emberek, karakterek nevei és/vagy az említett adataik kitaláltak és nem hivatottak arra, hogy bármilyen valós személyt, céget, terméket vagy eseményt képviseljenek, hacsak ezt másként nem jelezzük..

Szerzői jogok

A honlapon közzétett információk, dokumentumok és a hozzájuk tartozó grafikák az Ansell Limited vagy annak leány- és alvállalatai kizárólagos tulajdonát képezik.

Annak lehetősége, hogy ez a honlap részben vagy egészben, nyomtatva vagy egyéb módon terjesztésre kerüljön, adott, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

 1. a jelmagyarázat minden kinyomtatott példány része kell, hogy legyen, vagy oly módon kell terjeszteni azokat, hogy egyértelművé váljon, hogy az azokban található összes információ az Ansell cég kizárólagos tulajdona;
 2. a fenti szerzői jogi tudnivalók megjelennek minden példányon;
 3. az információk felhasználása kizárólag személyes vagy nem üzleti célokat szolgál;
 4. az információ semmilyen módon nem kerül megváltoztatásra;
 5. semmilyen grafika nem kerül felhasználásra a kísérő szövege nélkül.

Minden nem kifejezetten nevesített jog fenntartva.