Teisinės nuostatos

Interneto svetainės nuostatos

DĖMESIO: Prašome įdėmiai perskaityti sąlygas prieš pradedant naudotis šia interneto svetaine. Naudodamiesi šia svetaine, jūs pažymite, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Jeigu nesutinkate, nesinaudokite svetaine.

Šios teisinės nuostatos taikomos visam šios interneto svetainės (domeno pavadinimu www.lifestylescondoms.eu) (toliau – Svetainė) turiniui ir visiems su ja susijusiems konkursams arba susirašinėjimams elektroniniu paštu tarp mūsų, Bendrovės „Ansell Healthcare Europe“ (toliau – Bendrovė), ir jūsų.

Bendrovė labai atsakingai žiūri į mūsų klientų privatumą ir nori, kad jie jaustųsi patogiai bet kuriuo metu apsilankę mūsų interneto svetainėse, naudodamiesi internetinėmis paslaugomis arba dalyvaudami mūsų internetiniuose pasiūlymuose. Daugiau informacijos rasite apsilankę
Bendrovės Privatumo politika.

Bendrovės prekės ženklų naudojimui beveik visuomet būtinas rašytinis leidimas arba licencija. Daugiau informacijos pateikiama toliau.

Bendrovė su džiaugsmu suteiks jums „Ansell Healthcare“ ir (arba) „LifeStyles“ ir (arba) „LifeStyles Play“ patvirtintus logotipus, kuriuos galėsite naudoti kaip nuorodas į mūsų Svetainę iš savo įmonės interneto svetainės. Prašome atsiųsti prašymą naudoti logotipą ir nuorodą adresu (Consumer-Info@ansell.com).

 1. Svetainė priklauso bendrovei „Ansell Healthcare Europe Ltd“.
 2. Bendrovė neprisiima atsakomybės už prarastą, pavėluotą ir neteisingai nukreiptą komunikaciją paštu ar elektroniniu paštu.
 3. Bendrovė pasilieka teisę naudoti visą jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktą informaciją laikantis sąlygų, nustatytų mūsų Privatumo politikoje.
 4. Bendrovė gali peržiūrėti ar atnaujinti šias teisines nuostatas bet kuriuo metu. Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti Svetainę ir įsitikinti, ar nepasikeitė teisinės nuostatos, nes jūs privalote jų laikytis. Kai kurios šių teisinių nuostatų sąlygos gali būti pakeistos kitais pranešimais ar sąlygomis, nurodytomis konkrečiuose interneto svetainės puslapiuose.Naudodamiesi Svetaine jūs sutinkate su teisinėmis nuostatomis, paskelbtomis Svetainėje jūsų lankymosi metu.

Šiose teisinėse nuostatose ir Privatumo politikoje yra pateiktas išsamus jūsų ir Bendrovės susitarimas dėl naudojimosi Svetaine, ir jokie kiti prašymai, pareiškimai ar raginimai, išsakyti žodžiu ar raštu, kurie nėra įtraukti į šiuos dokumentus, nėra teisiškai privalomi nei jums, nei Bendrovei.

Jeigu esate jaunesni nei 18 metų amžiaus, neturėtumėte naudotis šia Svetaine.

Vartotojo sutikimai

Jeigu jūsų prašoma ką nors paskelbti šioje interneto svetainėje (įskaitant tekstą, grafiką, vaizdo ar garso medžiagą), pateikdami savo medžiagą jūs sutinkate suteikti Bendrovei nuolatines neišskirtines ir perleidžiamas teises nemokant jums autorinio atlyginimo ir leidžiate šią medžiagą atkurti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti, kurti iš jos antrinius darbus ir naudotis visomis intelektinės nuosavybės teisėmis (įskaitant visas autorių ir viešumo teises, kurias galite turėti savo pateiktos medžiagos atžvilgiu), laikantis privatumo apribojimų, nurodytų Privatumo politikoje. Jeigu nenorite suteikti Bendrovei anksčiau išvardytų teisių, neteikite jokios medžiagos.

Bet kokia medžiaga, informacija ar žinutės, kurias perduodate arba paskelbiate per Svetainę svetainę, bus laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota informacija. Bendrovė neprisiima jokių įsipareigojimų dėl tokios informacijos ir pranešimų. Bendrovė ir jos įgaliotosios įmonės gali laisvai kopijuoti, atskleisti, platinti, įtraukti ir kitaip naudoti informaciją ir pranešimus, visus duomenis, vaizdus, garsus, tekstą ir kitą juose esančią medžiagą bet kuriais ir visais komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Pateikdami savo informaciją arba medžiagą Svetainėje jūs:

a) užtikrinate, kad jūsų pateikiama medžiaga arba informacija

 1. yra jūsų autentiškas darbas ir nepažeidžia jokių intelektinės nuosavybės teisių, priklausančių trečiajai šaliai, ir kad jūs turite teisę leisti Bendrovei naudotis ja visais anksčiau išvardytais tikslais;
 2. nėra šmeižianti, įžeidžianti, grasinanti, nepadori, pornografinė, kurstanti rasinę neapykantą, diskriminuojanti, pažeidžianti konfidencialumą, privatumą ar kitus reikalavimus, kurių trikdymas gali sukelti susierzinimą ar nepatogumų; taip pat neprieštarauja kitiems įstatymams;
 3. nepažeidžia jokio įstatymo; ir
 4. nėra techniškai žalinga.

b) neįpareigoja Bendrovės mokėti bet kokius teisinius mokesčius, atlyginti žalą ir apsaugo nuo kitų išlaidų, kurias gali patirti Bendrovė dėl anksčiau nurodyto užtikrinimo pažeidimo; ir
c) atsisakote bet kokių neturtinių teisių į pateiktą informaciją ar medžiagą ją skelbiant Svetainėje ir naudojant anksčiau nurodytais tikslais.

Svetainės turinio naudojimas

Jeigu nenurodyta kitaip, visas turinys (įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, tačiau neapsiribojant jomis, prekės ženklus, autorių teises, duomenų bazių teises ir t. t.), pateiktas Svetainėje, yra Bendrovės ir (arba) jos licencijos išdavėjo nuosavybė. „LifeStyles“ ir „LifeStyles Play“ yra Bendrovės arba vieno iš jos filialų prekės ženklai.

Svetainės turinys yra skirtas tik asmeniniam naudojimui ir nėra skirtas komerciniam ar viešam naudojimui.

Dokumentai

Pirmiausia būtina gauti leidimą naudoti šio serverio (toliau – Serveris) dokumentus nusiunčiant prašymą adresu (Consumer-Info@ansell.com). Pažeidėjai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Jums leidžiama spausdinti ir atsisiųsti ištraukas iš Svetainės asmeniniam privačiam naudojimui, jeigu:

a) Svetainės dokumentai ar su jais susiję grafiniai objektai nėra keičiami;

b) Svetainės grafiniai objektai nėra naudojami atskirai nuo teksto;

c) jūs nenaudojate šių ištraukų komerciniais tikslais; ir

d) visose kopijose nurodomos Bendrovės autorių teisės ir prekės ženklas bei šis leidimas.

Dizainas ar išdėstymas

Svetainės www.lifestyles.com dizainas ar išdėstymas arba bet kuri kita „Ansell Healthcare / lifestyles / LifeStyles Play“ priklausanti, valdoma, licencijuojama ar kontroliuojama svetainė yra „Ansell Ltd.“ arba vieno iš jos filialų nuosavybė.

Bendrovės interneto svetainių turinį saugo autorių teisės, prekybos ir kiti įstatymai ir jį draudžiama visą arba iš dalies kopijuoti. Be aiškaus Bendrovės leidimo draudžiama kopijuoti ar perduoti „Ansell“ svetainėje esančius logotipus, grafinius vaizdus, garso įrašus ar paveikslėlius. Prašome pranešti, jei pasitaikė tokio naudojimo atvejų, adresu Consumer-Info@ansell.com.

Jeigu pažeisite šių teisinių nuostatų sąlygas, jūsų leidimas naudotis Svetaine bus automatiškai panaikintas ir jūs privalėsite nedelsiant sunaikinti visas atsisiųstos ar atspausdintos medžiagos kopijas.

Atsakomybės ribojimas

Šis interneto puslapis yra teikiamas kaip paslauga lankytojams. Bendrovė pasilieka teisę ištrinti, keisti ar papildyti turinį bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties be išankstinio įspėjimo.

Bendrovė stengsis šiame interneto puslapyje pateikti atnaujintą ir tikslią informaciją, tačiau neteikia jokių garantijų dėl pateikiamos informacijos tikslumo, aktualumo ar išsamumo.

Pagal šią paslaugą teikiama informacija teikiama tokia, kokia yra, su visais trūkumais ir be jokių aiškių ar numanomų garantijų, įskaitant prekybos ir tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, arba kylančias iš verslo, naudojimo ar pardavimo praktikos garantijas.

Bendrovė neprisiima atsakomybės už nuostolius ar žalą, kurie gali atsirasti naudojantis šiuo interneto puslapiu arba dėl negalėjimo juo pasinaudoti bei informacijos šiame interneto puslapyje patikimumo.

Bendrovė gali bet kuriuo metu be įspėjimo keisti Svetainės turinį. Svetainėje esanti informacija gali būti pasenusi ir Bendrovė neįsipareigoja atnaujinti tokios medžiagos.

Jeigu tai draudžia įstatymai, bet kokia informacija apie konkurencingus produktus neturėtų būti naudojama ar platinama.

Šiame interneto puslapyje nurodyti Bendrovės produktai gali būti parduodami ne visose šalyse. Bendrovė neteikia jokių garantijų dėl galimybių įsigyti konkretų produktą tam tikroje šalyje. Dėl galimybės įsigyti konkretų produktą jūsų šalyje, prašome kreiptis į Bendrovę

Šia svetainę (išskyrus susietas svetaines) valdo Bendrovė iš savo biuro Belgijoje. Svetaine galima naudotis iš Belgijos ir kitų pasaulio šalių. Kadangi kai kuriose iš šių šalių įstatymai gali skirtis nuo Belgijoje galiojančių įstatymų, naudodamiesi šia svetaine jūs ir Bendrovė susitariate, kad Belgijos įstatymai ir kiti teisės aktai, neatsižvelgiant į įstatymų nuostatų neatitikimus, bus taikomi su šia svetaine susijusiai medžiagai. Jūs ir Bendrovė taip pat susitariate dėl išimtinės jurisdikcijos ir teismų vietos Briuselyje dėl tokių klausimų galinčiose kilti bylose. Bendrovė netvirtina, kad interneto svetainėje pateikta medžiaga yra tinkama arba galima naudoti kitose vietose, todėl naudotis ja teritorijose, kuriose svetainės turinys yra neteisėtas, draudžiama. Jeigu naudositės šiuo interneto puslapiu iš kitų vietų, būsite atsakingi už vietos įstatymų laikymąsi.

Bendrovė jokiu atveju nėra atsakinga už bet kokią atsitiktinę ar logiškai išplaukiančią žalą, pelno nuostolius ar prarastus duomenis ar netiesioginius nuostolius, net jeigu Bendrovė ir buvo informuota apie tokią galimybę.

Teisių apribojimai

BENDROVĖ IR (ARBA) JOS ATITINKAMI TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL ŠIAME SERVERYJE BET KOKIU TIKSLU PASKELBTOS INFORMACIJOS DOKUMENTUOSE IR SUSIJUSIŲ GRAFINIŲ VAIZDŲ TINKAMUMO. VISI ŠIE DOKUMENTAI IR SUSIJĘ GRAFINIAI VAIZDAI YRA PATEIKTI NETEIKIANT JOKIŲ GARANTIJŲ.

BENDROVĖ IR JOS ATITINKAMI TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL INFORMACIJOS, ĮSKAITANT NUMANOMŲ GARANTIJŲ DĖL PERKAMUMO, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISIŲ AR PAŽEIDIMO.

ŠIAME SERVERYJE SKELBIAMUOSE DOKUMENTUOSE AR SUSIJUSIUOSE GRAFINIUOSE VAIZDUOSE GALI BŪTI TECHNINIŲ NETIKSLUMŲ AR TIPOGRAFINIŲ KLAIDŲ.

Šioje interneto svetainėje pateikiami pranešimai apie siūlomus produktus, dokumentus ir paslaugas

BENDROVĖ IR JOS ATITINKAMI TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ KONKREČIĄ, NETIESIOGINĘ AR LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIĄ ŽALĄ AR NUOSTOLIUS, KURIE GALI KILTI DĖL DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMO, TAIP PAT NEATSAKO UŽ NEGALĖJIMĄ NAUDOTIS DOKUMENTAIS DĖL ATSIRANDANČIŲ TIKSLINGŲ VEIKSMŲ AR NEVEIKIMO AR KITŲ DELIKTINIŲ VEIKSMŲ, KYLANČIŲ NAUDOJANTIS PROGRAMINE ĮRANGA, BEI NEATSAKO UŽ PASLAUGŲ TEIKIMĄ AR NESUTEIKIMĄ ARBA ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKIAMAĄ INFORMACIJĄ.

Nuorodos į trečiųjų šalių interneto puslapius

Bet kokias nuorodas į kitus interneto puslapius Bendrovė teikia tik dėl Svetainės vartotojų patogumo. Bet kokia nuoroda į kitą interneto puslapį neturėtų būti suprantama kaip tokių interneto svetainių turinio, pareiškimų, tikslumo, produktų ar paslaugų patvirtinimas, pareiškimas ar reklama iš Bendrovės ar jos filialų pusės.

Bendrovė ir (arba) jos filialai neprisiima atsakomybės už tokį kitų interneto puslapių turinį ir neprisiima atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti atsitiktinai arba kilti sąmoningai vartotojams patikejus jose pateikta informacija.

Jeigu jūs nusprendžiate pasinaudoti trečiųjų šalių svetainėmis, susietomis su Svetaine, jūs tai darote prisiimdami riziką sau.

Galimybė naudotis paslaugomis

Nors Bendrovė siekia užtikrinti, kad paprastai Svetainė būtų pasiekiama naudotis 24 valandas per parą, Bendrovė pasilieka teisę sustabdyti ir panaikinti galimybę naudotis kai kuriais ar visais svetainės puslapiais be įspėjimo ir neprisiima atsakomybės už tai, kad tokiais puslapiais nebus galima naudotis.

Bendrovė neteikia garantijų:

a) kad Svetainė visapusiškai veiks;

b) kad Svetainės trūkumai bus ištaisyti; arba

c) kad Svetainėje arba ją aptarnaujančiame serveryje nėra virusų ar klaidų.

Autorių teisės

Copyright © 2005 Ansell Healthcare, Inc. Visos teisės saugomos.

Prekių ženklai

Visi gaminių, prekių pavadinimai, paslaugų pavadinimai, etikečių linijos ar logotipai, išskiriami forma ar kitu būdu iš teksto (pvz., visomis didžiosiomis raidėmis) (toliau kartu – Ženklai), yra „Ansell Limited“ ar vienam iš filialų ar padalinių priklausantys arba jų licencijuoti prekių ženklai, jeigu nenurodyta kitaip.

Šiame interneto puslapyje pateikiamus ženklus įvairiai saugo Australijos, Jungtinių Valstijų ir kitų užsienio valstybių įstatymai. Juos draudžiama naudoti be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo, išskyrus vieninteliu tikslu, kai siekiama identifikuoti Bendrovės produktus ar paslaugas.

Čia pateikiami bendrovių, produktų, žmonių, personažų pavadinimai ir (arba) duomenys yra išgalvoti ir jais nesiekiama atstovauti realiam asmeniui, bendrovei, produktui ar įvykiui, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.

Autorių teisės

Šiame interneto puslapyje paskelbta informacija, dokumentai ir susiję grafiniai vaizdai yra tik „Ansell Limited“ ar jos filialų bei padalinių („Ansell“) nuosavybė.

Leidimas spausdinti arba kitu būdu platinti visą arba dalį šio interneto puslapio suteikiamas, jeigu

 1. prie išspausdintų arba platintų kopijų pridėtas įrašas, kuriame nurodoma, kad pateikiama informacija yra bendrovės „Ansell“ nuosavybė;
 2. anksčiau nurodytas pranešimas apie autorių teises yra ant visų kopijų;
 3. informacija naudojama nekomerciniais ir tik asmeniniais tikslais;
 4. informacija nėra kokiu nors būdu pakeista; ir
 5. grafiniai interneto puslapio vaizdai nėra naudojami be teksto.

Visos aiškiai nesuteiktos teisės yra saugomos.